Från

Till

Bokningsregler

Bokning kan göras per telefon eller online. Grand Hotell Hörnan tillämpar Visita Svensk besöksnärings rekommendationer gällande hotellbokningar. Du finner dem i korthet nedan.

  • Hotellrummet står till ditt förfogande från kl. 15.00 på ankomstdagen.
  • På avresedagen skall rummet lämnas senast kl. 12.00.
  • Avbokning av hotellrum skall ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Vid senare avbokning eller om gästen helt uteblir, debiteras för ett dygn.
  • För gruppbokningar om sex eller fler rum gäller andra regler. Gruppbokning ska avbokas senast 4 veckor innan ankomst för att undvika debitering.

Önskar du läsa rekommendationerna i sin helhet kan du ladda ner skriften Att bo på hotell.

För gruppbokningar samt bokningar i matsalen tillämpar vi Visitas bokningsbestämmelser. Du kan ladda ner dem i sin helhet här. Avbokning av grupp skall ske senast fyra veckor innan ankomst för att undvika debitering.

Vi ber också våra gäster notera följande ordningsregler:

  • Rökning är inte tillåtet på hotellet. Överträds detta debiteras gästen 2500kr.
  • Hotellet har rätt att kräva ersättning av gäst för förstörd inredning, onormala städ- och saneringskostnader eller andra extraordinära kostnader som orsakats av gästen.
  • Efter kl 21 får endast de gäster som rummet bokats för vistas där.
  • Grand Hotell Hörnan har nolltolerans mot sexuella trakasserier, gäster som inte följer den regeln kommer avvisas.
  • Hotellet äger rätt att avvisa gäster som uppträder störande eller inte följer ordningsreglerna. Gäster som avvisats har ej rätt till ersättning.

Vill du veta mer om Grand Hotell Hörnans hantering av personuppgifter? Ladda ner info här: Hantering av personuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor!